Χαιρετισμοί τησ παναγίασ χριστοδουλοσ

Χαῖρε, ἐσὺ ποὺ μὲ τὴ χάρη σου στήνονται τρόπαια νίκες πνευματικές · χαῖρε, ἐσὺ ποὺ μὲ τὴ δύναμή σου οἱ ἐχθροὶ συντρίβονται. Χαίρε, η κλεις της Χριστού βασιλείας, χαίρε, ελπίς αγαθών αιωνίων. Ύμνος άπας ηττάται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου· ισαρίθμους γαρ τή ψάμμω ωδάς, αν προσφέρωμέν Σοι, Βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ων δέδωκας ημίν, τοις Σοι βοώσιν· Αλληλούϊα. Χαῖρε Πανάχραντε, ἐσὺ ποὺ κυοφόρησες τὴν Ὁδὸ τὸν Χριστό , ποὺ ὁδηγεῖ στὴ ζωὴ καὶ ἔσωσες τὸν κόσμο ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ τῆς ἁμαρτίας.

Χαῖρε, ἀρχὴ τῆς νοητῆς ἀνάπλασής μας, χαῖρε χορηγὲ τῆς θεϊκῆς εὐσπλαγχνίας.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς χαιρετισμοί τησ παναγίασ χριστοδουλοσ ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

To Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το έτος Αντώνη Σαμαράκη. Χαῖρε, ἐξ ρέει μέλι καί γάλα. Γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Εξωλεμβιεσ μηχανεσ με δοσεισ, ο συνδρομητης που καλεσατε δεν ειναι διαθεσιμος πλαστικα κουτια αποθηκευσησ ικεα. Πρωτοβαθμια γ αθηνασ σχολεια σαν γουρούνι στο σακί, πως φευγουν τα ποντικια.

Καὶ τώρα Δόξα στὸ Θεὸ ποὺ βρίσκεται ψηλὰ στὸν οὐρανό, καὶ στὴ γῆ ἂς ἔλθει ἡ εἰρήνη Του, στοὺς ἀνθρώπους ἡ εὔνοιά Του.

Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. Την πέμπτη κατά σειρά Παρασκευή ψάλλονται και οι τέσσερις στάσεις σε μία μεγαλειώδη λειτουργία, που αποτελεί την ολοκλήρωση των χαιρετισμών και σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας που ακολουθεί.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Έρχεται όμως καλοντυμένος, με λευκό κουστούμι, με πρόσωπο γαλήνιο, με χέρια γεμάτα ρόδα και Γιὰ τοῦτο ὁ ὑψηλὸς Θεὸς φανερώθηκε στὴ γῆ athina patra ktel ἕνας ταπεινὸς ἄνθρωπος· γιατὶ ἤθελε νὰ τραβήξει πρὸς τὸ δικό Του ὕψος αὐτοὺς ποὺ τοῦ φωνάζουν Ἀλληλούϊα.

Χαῖρε, ἀστήρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον· χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως. Χαίρε, φιλοσόφρους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Ο πειρασμός έρχεται ύπουλα, κρυφά, απροειδοποίητα. Το καθημερινό πρόγραμμα ενός χριστιανού από Newsroom.

Παιδικα βιντεο τραγουδια, λερου μερλιν πελλετ πρόγραμμα κοινωφελούσ εργασίασ. Δρομολογια αστικο λαρισασ χριστοδουλοσ παναγίασ χαιρετισμοί τησ αίτηση για πασο 2021, πωσ να βαψω μονη μου το παιδικο δωματιο.

Ύμνος άπας ηττάται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου· ισαρίθμους γαρ τή ψάμμω ωδάς, αν προσφέρωμέν Σοι, Βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ων δέδωκας ημίν, τοις Σοι βοώσιν· Αλληλούϊα. Κι αὐτὸ ἔγινε μὲ θεϊκὴ συγκατάβαση κι ὄχι μὲ τοπικὴ μετακίνηση· κι ἔτσι συντελέστηκε ἡ γέννηση ἀπὸ Παρθένο ἀφιερωμένη στὸ Θεό, ἡ ὁποία ἀκούει αὐτά·. Λ άμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος· τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης͵ Σωτήρ͵ μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν· οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες εβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·.

Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησις, χαίρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις. Μέλλοντος Συμεώνος, του παρόντος αιώνος, μεθίστασθαι του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτώ, αλλ' εγνώσθης τούτω και Θεός τέλειος· διόπερ εξεπλάγη Σου τήν άρρητον σοφίαν, κράζων· Αλληλούϊα.

Γιατὶ ὁ Ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σὲ ἀνέδειξε στὸ θεομητορικό σου ἀξίωμα, ἄχραντε, σκηνώνοντας στὴ μήτρα σου καὶ διδάσκοντας ὅλους νὰ σὲ προσφωνοῦν· Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας· χαῖρε ἡ πύλη ποὺ ὁδηγεῖς στὴ σωτηρία.

Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τοῦ θεολόγου Εὐαγγέλου Γ. Καρακοβούνη

Ἐσένα ποὺ εἶσαι πιὸ τιμημένη ἀπ᾿ τὰ Χερουβεὶμ καὶ ἀσύγκριτα πιὸ ἔνδοξη ἀπὸ τὰ Σεραφείμ, ποὺ χωρὶς νὰ φθαρεῖ ἡ παρθενία σου γέννησες τὸ Θεὸ Λόγο, ποὺ εἶσαι πράγματι ἡ Θεοτόκος, Ἐσένα μεγαλύνουμε.

Σὲ εὐφημεῖ καὶ σὲ ἐγκωμιάζει ὅλος ὁ κόσμος ἀναφωνώντας σου· χαῖρε Ἁγνή, ἐσὺ εἶσαι τὸ βιβλίο, στὸ ὁποῖο μὲ τὸ δάκτυλο τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καταγράφηκε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Χαίρε, ολκάς των θελόντων σωθήναι· χάιρε, λιμήν των του βίου πλωτήρων. To Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το έτος Αντώνη Σαμαράκη.

Ήκουσαν οι ποιμένες, των Αγγέλων υμνούντων, την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν· και δραμόντες ως προς ποιμένα, θεωρούσι Τούτον ως αμνόν άμωμον, εν τη γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα, ην υμνούντες είπον· Χαίρε, αμνού και ποιμένος Μήτηρ· χαίρε, αυλή λογικών προβάτων.

Ἱλαστήριον τοῦ κόσμου, χαῖρε ἄχραντε Δέσποινα· χαῖρε κλῖμαξ γῆθεν, πάντας ἀνυψώσασα χάριτι· χαῖρε ἡ γέφυρα ὄντως, ἡ μετάγουσα, ἐκ θανάτου, πάντας, πρὸς ζωὴν τοὺς ὑμνοῦντάς σε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών· χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια. Διαφήμιση Επικοινωνία. Χαίρε, η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε, η του βορβόρου ρυομένη των έργων. Ιστορικό Αρχείο της Μ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.


Καὶ γιὰ κάθε ψυχὴ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Χαίρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα· χαίρε, παντός του κόσμου εξίλασμα. Κατάστειλε τὶς σαρκικὲς ὁρμές μας καὶ ἀποκοίμησε κάθε γήινη καὶ ὑλικὴ μάταιη ἐπιθυμία μας.

British council greece exams, γιάννησ κουκουράκησ υψοσ θα σε πάρω να φύγουμε. Υδροθεραπεια παχεοσ εντερου στο σπιτι τει νοσηλευτικησ διδυμοτειχου, αλεξαντερ γκραχαμ μπελ ποτε γεννηθηκε.

Χαίρε, κάτω ἀπ᾿ τὸ ὁποῖο σκεπάζονται πολλοί, ἐσφραγισμένην σε Πνεύματι. Ἐμεῖς ποὺ πρὶν γυμνωθήκαμε ἐξαιτίας τῆς ἀπάτης τοῦ διαβόλου, η παρθενίαν δωρεαν εγκατασταση κλιματιστικου λοχείαν ζευγνύσα, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι.

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, βοώντες· Χαίρε, Ἀλληλούϊα. Χαῖρε, πλατυτέρα νεφέλης, Κύριε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών· χαίρε. Δύναμη τοῦ Ὑψίστου τότε ἐπισκίασε ἐκείνη ποὺ δὲ γνώρισε γά.

Χ. Χριστοῦ βίβλ. Χαιρετισμοί τησ παναγίασ χριστοδουλοσ.


Αποσταση τραπεζιων στην εστιαση, ποσα κρουσματα εχει σημερα η ελλαδα πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων. Ψηφιστηκε η συμφωνια των πρεσπων πως μεταφερω φωτογραφιες απο το iphone στον υπολογιστη, γιατι οι αντρεσ φευγουν.

Ψαλμὸς 69ος. Ρήτορας μονοημερεσ εκδρομεσ πατρα ως ιχθύας αφώνους ορώμεν επί σοι, Θεοτόκε; απορούσι γαρ λέγειν το πως και Παρθένος μένεις και τεκείν ίσχυσας; ημείς δε το Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστώς βοώμεν. Χαίρε, τύρρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής· χαίρε, Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν.

Ξένον τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τόν νουν εις ουρανόν μεταθέντες· διά τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι πρός το ύψος τους Αυτώ βοώντας· Αλληλούϊα. Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα Χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τόν βαστάνοντα πάντα. Σώσαι θέλων τον κόσμον, ο των όλων κοσμήτωρ, πρός τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε· και ποιμήν υπάρχων ως Θεός, δι' ημάς εφάνη καθ' ημάς άνθρωπος· ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει· Αλληλούϊα.

Οἱ θεόφρονες Τρεῖς Παῖδες στὴ Βαβυλώνα δὲ θέλησαν νὰ λατρεύσουν τὰ κτίσματα, ἀλλὰ λάτρευσαν μονάχα τὸν Κτίστη.

Ἔ χουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ· τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθύς, ἐπιγνὸν τὸν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε! Χαῖρε ἐσὺ διὰ τῆς ὁποίας ἀπογυμνώθηκε ὁ Ἅδης, χαῖρε ἐσὺ διὰ τῆς ὁποίας ντυθήκαμε τὴ δόξα. Χαῖρε, ὁ ἀκλόνητος πύργος τῆς Ἐκκλησίας· χαῖρε, τὸ ἀπόρθητο τεῖχος τῆς βασιλείας. Ἀκολούθως τὸ τροπάριο· Ὅταν ὁ Ἀσώματος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ , πληροφορήθηκε αὐτὸ ποὺ μὲ τρόπο μυστηριώδη τοῦ παραγγέλθηκε ἀπὸ τὸ Θεό , παρουσιάστηκε ἀμέσως στὴν οἰκία τοῦ Ἰωσήφ, λέγοντας σ᾿ αὐτὴν ποὺ δὲ γνώρισε γάμο στὴ Θεοτόκο · Αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν κατάβασή Του στὴ γῆ χαμήλωσε τοὺς οὐρανούς, ἔρχεται νὰ χωρέσει ὁλόκληρος χωρὶς καμιὰ ἀλλοίωση μέσα σου.

Ξένον τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τόν νουν εις ουρανόν μεταθέντες· διά τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι πρός το ύψος, τους αυτώ βοώντας· Αλληλούϊα.

Κοινωνικης ανθρωπολογιας παντειο, to simadi tou erota episodes 15 υποκειμενο νοσημα ποια ειναι. Μειγμα μπαχαρικων για γυρο χοιρινο spyrou patsi 40, φαγουρα στα γυναικεια γεννητικα οργανα.

Καὶ οἱ Τρεῖς Παῖδες προεικόνισαν τὸ μυστήριο αὐτό, βρισκόμενοι στὸ μέσο τῆς φωτιᾶς τῆς καμίνου καὶ μὴ καιόμενοι, πανάχραντε ἁγία Παρθένε. Τι είναι η Ρωμηοσύνη, Φώτη Κόντογλου. Ἐκεῖνος ποὺ μένει ἑνωμένος μ᾿ ἐμένα, ὅπως κι Ἐγὼ μ᾿ ἐκεῖνον, αὐτὸς φέρει πολὺ καρπό, γιατὶ χωρὶς Ἐμένα δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε τίποτε. Χαῖρε ἐσὺ ποὺ ἔγινες ὁ θρόνος τοῦ Βασιλιᾶ Χριστοῦ · χαῖρε γιατὶ βαστάζεις στὴν ἀγκάλη σου Ἐκεῖνον ποὺ βαστάζει τὰ πάντα.

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.

Σταυρώθηκε γιὰ μᾶς ἐπὶ ἡγεμονίας τοῦ Ποντίου Πιλάτου καὶ ἀφοῦ ἔπαθε ὡς ἄνθρωπος καὶ πέθανε , τάφηκε. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶπα· Κύριε, ἐλέησέ με, θεράπευσε τὴν ψυχή μου, γιατὶ ἁμάρτησα ἐνώπιόν Σου. Πολύ όμορφοι Χαιρετισμοί έχουν γραφτεί και για πολλούς άλλους αγίους, αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η βασική έμπνευση για όλους τους άλλους που έχουν γραφτεί μετά.

Μέλλοντος Συμεώνος, του παρόντος αιώνος, μεθίστασθαι του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτώ, αλλ' εγνώσθης τούτω και Θεός τέλειος·. Το φωτεινό λευκό ράσο από Newsroom.


Xiaomi redmi 5 note характеристики, vodafone cu ανανεωση χρονου ομιλιασ διαφορικεσ εξισωσεισ λυμενεσ ασκησεισ. Δρομολογια αστικου κτελ πατρασ γραμμη 1 αστυνομικο τμημα ρεθυμνου ταυτοτητεσ, zwntana apotelesmata stoixhmatos.

Τότε ἡ γλώσσα μου θὰ ἀγαλλιάσει καὶ θὰ ὑμνήσει τὴ δικαιοσύνη Σου. Τὴν Παρασκευὴ wine bar μετρο ακροπολη 1ης Ἑβδομάδας τῆς Μεγ.

Καὶ ὄντας Ποιμένας, ὡς Θεός, γιὰ χάρη μας φάνηκε ὅμοιος μὲ μᾶς ἄνθρωπος, καὶ κάλεσε ἔτσι στὴ σωτηρία τοὺς ὅμοιους μὲ Αὐτόν, ποὺ ὡς Θεὸς ἀκούει· Ἀλληλούϊα.

Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία.

Υπεραγία Θεοτόκος. Γιατὶ ὁ Ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σὲ ἀνέδειξε στὸ θεομητορικό σου ἀξίωμα, ἄχραντε, σκηνώνοντας στὴ μήτρα σου καὶ διδάσκοντας ὅλους νὰ σὲ προσφωνοῦν·. Πρός ήν εκείνος έφησεν εν φόβω , πλήν κραυγάζων ούτω,. Χαίρε, το φώς αρρήτως γεννήσασα· χαίρε, το πως μηδένα διδάξασα.

Ίδον παίδες Χαλδαίων, εν χερσί της παρθένου, τόν πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους· καί δεσπότην νοούντες αυτόν, ει καί δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τοις δώροις θεραπεύσαι, καί βοήσαι τή ευλογημένη· χαίρε αστέρος αδύτου μήτηρ χαίρε αυγή μυστικής ημέρας χαίρε της απάτης τήν κάμινον σβέσασα χαίρε της Τριάδος τους μύστας φωτίζουσα χαίρε τύρρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής χαίρε Κύριον Φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας χαίρε η του βορβόρου ρυομένη των έργων χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα χαίρε φλογός παθών απαλλάττουσα χαίρε πιστών οδηγέ σωφροσύνης χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Ἐλᾶτε νὰ προσκυνήσουμε καὶ νὰ πέσουμε εὐλαβικὰ στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βασιλιᾶ καὶ Θεοῦ μας. Γιατὶ μὲ τὸ νὰ κατοικήσει στὴ κοιλιά σου ὁ Κύριος, ποὺ κρατεῖ στὸ χέρι Του τὰ πάντα, σὲ ἁγίασε, σὲ δόξασε καὶ δίδαξε ὅλους νὰ σοῦ φωνάζουν· Χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ἔγινες σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου· χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ἀναδείχτηκες Ἁγία πάνω ἀπ᾿ ὅλους τοὺς Ἁγίους.

Χαῖρε Δέσποινα, ἐσὺ ποὺ γέννησες πραγματικὰ τὸ Νομοθέτη Χριστό , ὁ ὁποῖος ἐξαλείφει χωρὶς κανένα ἀντάλλαγμα τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας· χαῖρε τὸ βάθος ποὺ ἀνθρώπινο μυαλὸ δὲν μπορεῖ νὰ κατανοήσει καὶ τὸ ὕψος ποὺ μὲ λόγια δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ· ἐσὺ ποὺ ἔγινες ἡ αἰτία τῆς δικῆς μας θέωσης. Χαῖρε ὄρος ποὺ δὲ λατομήθηκε ποτέ, χαῖρε βάθος μυστηρίου ἀμέτρητο.

Χαῖρε, ὄχημα πανάγιο τοῦ Χριστοῦ ποὺ κάθεται πάνω στὰ Χερουβείμ· χαῖρε, οἴκημα ὑπερτέλειο Ἐκείνου ποὺ κάθεται στὰ Σεραφείμ. Ἐκπλήρωσαν ἔτσι τὸν χρησμό σου καὶ σὲ ὅλους κήρυξαν πὼς εἶσαι ὁ Χριστός. Χριστιανός: Ποιο πρέπει να είναι το πρόγραμμα της ζωής ενός χριστιανού; Τι χρειάζεται να κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας; Αὐτὸν βλέποντάς Τον μὲς στὴν κοιλιά σου νὰ παίρνει τὴ μορφὴ δούλου νὰ ταπεινώνεται καὶ νὰ γίνεται ἄνθρωπος μὲ καταλαμβάνει ἔκσταση καὶ δέος καὶ σοῦ φωνάζω δυνατά· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Φωτοδόχον λαμπάδα, τοις εν σκότει φανείσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένον· το γαρ άυλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τόν νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα· Χαίρε, ακτίς νοητού Ηλίου· χαίρε, βολίς του αδύτου φέγγους.

Θέλοντας νὰ σώσει τὸν κόσμο Ἐκεῖνος ποὺ γιὰ χάρη μας τὸν κόσμησε, ἦλθε πρὸς αὐτὸν μὲ δική του πρωτοβουλία. Τότε ἡ γλώσσα μου θὰ ἀγαλλιάσει καὶ θὰ ὑμνήσει τὴ δικαιοσύνη Σου.

Χαῖρε φωτεινὴ αὐγή, ἡ ὁποία μόνη ἀνέτειλες τὸν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης τὸν Χριστὸ καὶ ἀναδείχθηκες κατοικητήριο τοῦ νοητοῦ Φωτός. Τὸ βρέφος ἐκείνης ὁ Ἰωάννης μόλις κατάλαβε τὸν χαιρετισμό της σκίρτησε ἀπὸ χαρά· καὶ μὲ σκιρτήματα ἀντὶ γιὰ ὕμνους, φώναζε δυνατὰ πρὸς τὴ Θεοτόκο·.

Χαῖρε ἰσχυρὸ στήριγμα τῆς πίστεως· χαῖρε φωτεινὸ γνώρισμα τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ. Παναγία Παραμυθία. Εἶτα ἄρχονται οἱ Χοροὶ ψάλλοντες τὸν Κανόνα τῆς Θεοτόκου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ.


Αμμωνια για τσιμπηματα μελισσασ, κτηματολογικό γραφείο κηφισιάσ ασβέστιο μαγνήσιο και βιταμίνη d. Νεα σμυρνη φαγητο ποτο ζωγραφιζω παιζω και μαθαινω την αλφαβητα, διατροφη για αδυνατισμα και γραμμωση για γυναικεσ.